ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

POWER TRANSMISSION

เรามีผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ครอบคลุมการใช้งานทุกย่านโวลต์ ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ในระบบโครงข่ายการส่งพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่โรงผลิตไฟฟ้า ไปยังสายและเสาส่งแรงสูง สู่อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัยต่างๆ

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230