ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

POWER TRANSMISSION

เรามีผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ครอบคลุมการใช้งานทุกย่านโวลต์ ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ในระบบโครงข่ายการส่งพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่โรงผลิตไฟฟ้า ไปยังสายและเสาส่งแรงสูง สู่อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัยต่างๆ

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230