ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

        - เพศชาย อายุ 23-35 ปี ขึ้นไป
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรม
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
        - มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
        - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        - มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิต
        - มีความเป็นผู้นำ รักการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
        - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

รายละเอียดงาน

        - รับนโยบายจากผู้ช่วย/ผู้จัดการ เพื่อดำเนินการและควบคุมการทำงาน
        - ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเรื่องคุณภาพเครื่องจักร
        - เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
        - สร้างวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ลดปริมาณของเสียจากการผลิต
        - ปฏิบัติงานตามแผนงานระบบ
        - อบรมเชิงเทคนิคเพิ่มทักษะในการทำงาน

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        โรงงานผลิตสายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล
        88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 090-984-0835, 081-445-4432
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
        - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        - มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
        - มีความรู้ด้านงานโครงการก่อสร้าง งานอสังหาริมทรัพย์
        - มีความรู้ด้านไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ส่องสว่าง
        - บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
        - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์ การสื่อสารดี
        - มียานพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

รายละเอียดงาน

        - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - ขยายฐานข้อมูลลูกค้าและยอดขายของบริษัท
        - ดำเนินการวาง Vendor List สายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี         
        ​- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ทุกสาขา
        - สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
        - มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานจัดซื้อ
        - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์
        - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

 

รายละเอียดงาน

        - ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนต่างประเทศของบริษัท
        - ดูแลงานธุรการในส่วนต่างประเทศของบริษัท
        - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการจัดซื้อ

 

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร
- ฟิตเนส สนามฟุตบอล
- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- เงินทุนการศึกษาบุตร
- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร
- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร
- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)
- อาหารกลางวันราคาถูก
    

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        88/8-9,99/9 ม.2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 083-8634858  (นุช) , 062-5958664 (มุก)
        ​​E-mail: siriporn_s@veninecable.com,munlika_k@veninecable.com
        ​

คุณสมบัติ

06 มิ.ย. 60

        - เพศชาย อายุ 35 ปี
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - มีความรู้ด้าน TPM, KPI, ISO, OHSAS
        - มีความรู้เรื่องระบบท่อน้ำ, ระบบเครื่องอัดอากาศ
        - มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ขึ้นไป
        - มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าควบคุม PLC
        - มีความรู้เรื่องการพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักร
        - มีความรู้ความเข้าใจการจัดการคุณภาพ/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
        - มีทักษะในการวางแผนงาน
        - มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        - มีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจ
        - มีทักษะการบังคับบัญชา

 

รายละเอียดงาน 

         - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
         - ติดต่อประสานงาน Project ต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
         - วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
         - ร่วมพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
         - สรุปผลดัชนีชี้วัดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (KPI) 
         - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 
         - ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. 

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร
- ฟิตเนส สนามฟุตบอล
- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- เงินทุนการศึกษาบุตร
- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร
- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร
- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)
- อาหารกลางวันราคาถูก
    
วันและเวลาทำงาน
        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        88/8-9,99/9 ม.2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
ติดต่อ
        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 083-8634858  (นุช) , 062-5958664 (มุก)
        ​​E-mail: siriporn_s@veninecable.com,munlika_k@veninecable.com
        ​

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230