ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

Copper Rod

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ : Copper Rod
การนำไปใช้งาน :

รายละเอียด

Application

 

- Automotive wire
- Power Cable
- Power Transformer
- Enameled wire
- Cable for building
- Soudronic wire
- Communication Cable
- Transformer
- For super fine down to 0.03 mm.

คุณสมบัติ

Appearance : Clean, Bright
Diameter : ø 8.0 mm. ± ø0.032 mm.
Elongation : %E > 38-40%
Tensile Strength : Max 25 Kgf/mm2
RTF : >25 Turn
Conductivity : >101% IACS
Oxygen : 10 ppm
Packing Weight : 3000 - 4000 Kg.

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230