ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้า
ระดับคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน "

พันธกิจ

" เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมคุณภาพ
โดยผสานเทคโนโลยีทันสมัยและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุณภาพสายไฟฟ้า
ของภูมิภาคอาเซียนให้เทียบเท่าระดับโลก "

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230