ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

        - เพศชาย อายุ 23-35 ปี ขึ้นไป
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรม
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
        - มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
        - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        - มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิต
        - มีความเป็นผู้นำ รักการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
        - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

รายละเอียดงาน

        - รับนโยบายจากผู้ช่วย/ผู้จัดการ เพื่อดำเนินการและควบคุมการทำงาน
        - ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเรื่องคุณภาพเครื่องจักร
        - เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
        - สร้างวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ลดปริมาณของเสียจากการผลิต
        - ปฏิบัติงานตามแผนงานระบบ
        - อบรมเชิงเทคนิคเพิ่มทักษะในการทำงาน

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        โรงงานผลิตสายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล
        88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 090-984-0835, 081-445-4432
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
        - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        - มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
        - มีความรู้ด้านงานโครงการก่อสร้าง งานอสังหาริมทรัพย์
        - มีความรู้ด้านไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ส่องสว่าง
        - บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
        - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์ การสื่อสารดี
        - มียานพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

รายละเอียดงาน

        - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - ขยายฐานข้อมูลลูกค้าและยอดขายของบริษัท
        - ดำเนินการวาง Vendor List สายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
        - มีความรู้ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
        - สามารถอ่าน BOQ และ TOR ได้
        - บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
        - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์ การสื่อสารดี
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
        - มียานพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

รายละเอียดงาน

        - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับหน่วยงานไฟฟ้าต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
        - บริการและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
        - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้รับเหมา
        - ดำเนินการวาง Vendor List สายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
        - อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
        - มีความชำนาญในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
        - บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
        - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์ การสื่อสารดี
        - มียานพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

รายละเอียดงาน

        - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย
        - บริการและให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์
        - รับผิดชอบยอดขายของพื้นที่ที่รับผิดชอบในแต่ละเดือน
        - ขยายฐานข้อมูลลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
        - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ความรับผิดชอบ
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

        - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี         
        ​- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ทุกสาขา
        - สามารถใช้และสื่อสารภาษาจีนได้ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
        - มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานจัดซื้อ
        - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์
        - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

 

รายละเอียดงาน

        - ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนต่างประเทศของบริษัท
        - ดูแลงานธุรการในส่วนต่างประเทศของบริษัท
        - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการจัดซื้อ

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230