ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

02 พ.ย. 60

        - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
        - มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
        - สามารถปฏิบัติงานที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา ได้
        - สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดงาน 

         - เขียนโปรแกรมอาบับ และคำสั่งเพิ่มเติมในระบบ SAP
         - มีความรู้ด้าน SD, MM, PP, FI, CO
         - สามารถเขียนแบบฟอร์มได้ในระบบ SAP และเรียกฟอร์มต่างๆในระบบ SAP ได้
         - เป็นที่ปรึกษาของโปรแกรม

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณศิริพร (เจ้าหน้าที่สรรหา)
โทร. +663 863 4858  แฟกซ์. +663 537 8059 
​E-mail: hr@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com 
​Call Center: 02 652 9700

คุณสมบัติ

06 มิ.ย. 60

        - เพศชาย อายุ 32 ปี
        - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - มีความรู้ด้าน TPM, KPI, ISO, OHSAS
        - มีความรู้เรื่องระบบท่อน้ำ, ระบบเครื่องอัดอากาศ
        - มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ขึ้นไป
        - มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าควบคุม PLC
        - มีความรู้เรื่องการพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักร
        - มีความรู้ความเข้าใจการจัดการคุณภาพ/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
        - มีทักษะในการวางแผนงาน
        - มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
        - มีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจ
        - มีทักษะการบังคับบัญชา

 

รายละเอียดงาน 

         - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
         - ติดต่อประสานงาน Project ต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
         - วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
         - ร่วมพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
         - สรุปผลดัชนีชี้วัดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (KPI) 
         - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 
         - ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. (วันเสาร์เว้นเสาร์)

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

โทร. +663 537 8216-8  แฟกซ์. +663 537 8059 
​E-mail: hr@veninecable.com
Call Center: 08 9440 9999

 

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230