ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้า
ระดับคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน "

พันธกิจ

" วีนายน์ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้า
ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสายไฟฟ้า
ของภูมิภาคอาเซียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลก "

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230