ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

สายไฟฟ้าวีนายน์ ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

29 ก.ย. 61

               เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด ร่วมบริจาคสนับสนุนให้แก่กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมงานทันตสาธารณสุขต่างๆให้กับผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรในวิทยาการทางทันตแพทย์ศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี วันสถาปนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานครฯ

Veninecable

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230